Badanie Profilaktyczne PZR21U

Dzień dobry w związku z współpracą nawiązaną ze szkołą, do której uczęszczasz, prowadzimy działania profilaktyczne.
Jednym z elementów tego działania jest badanie przesiewowe w formie narzędzia diagnostycznego wypełnianego anonimowo, online.
Badanie zostało przygotowane przez psychologów Centrum Psychoterapii Spektrum i jest jedną z części prowadzonych działań.

Wynik badania może wskazywać na potrzebę kontaktu z lekarzem lub psychologiem w celu pogłębienia diagnozy i wskazania dalszych możliwych działań pomocowych.

Za chwilę zobaczysz pytania.Odpowiedz na nie zgodnie z prawdą. Nie spiesz się, ankieta nie jest na czas. Wypełniając ją skrupulatnie pomożesz nam ocenić czy i jakiej pomocy możesz potrzebować.
Odpowiadając na pytania o stan psychiczny: jak nastrój czy sen należy wziąć pod uwagę okres ostatnich kilku tygodni.

Każde z pytań jest ważne, proszę przeczytaj je uważnie. Nie ma złych odpowiedzi. Badanie trwa kilka minut.

Pamiętaj, ankieta jest zakodowana, nie podawaj w niej swoich danych, a jedynie kod numeryczny, który otrzymałeś od wychowawcy.
Poniżej okna video/audio jest przycisk „przejdź do ankiety”, aby wypełnić ankietę kliknij go.
 

 

 

Przejdź do ankiety