Zespół

Marta Sokołowska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Konsultacje, leczenie: dzieci, młodzież i dorośli
Specjalność: zab. osbowości, choroby afektywne

Marta Sokołowska psycholog, psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 287 ważny do 17.06.2022r.)

Prowadzi psychoterapię indywidualną, dla dorosłych i młodzieży, pracując w podejściu terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła 4 semestralne studia podyplomowe w zakresie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz 4 letnie studia w zakresie Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Stale korzysta z superwizji indywidualnej, posiadaną wiedzę i umiejętności rozwija uczestnicząc w wykładach konferencjach i szkoleniach.

Wykształcenie i doświadczenie

Absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4 semestralne studia podyplomowe w zakresie Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna oraz 4 letnie studia w zakresie Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Doświadczenie zdobywała pracując w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Radzyminie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Spektrum w Wołominie) oraz w praktyce prywatnej.

Charakter pracy

Pracuje w podejściu terapii poznawczo-behawioralnej, w indywidualnym kontakcie z dorosłymi i młodzieżą. Konsultacje psychologiczne głównie dotyczą trudności w codziennym funkcjonowaniu i w sytuacjach kryzysowych , zaburzeń nastroju (depresyjnych, przewlekłego obniżenia nastroju i poczucia utraty sensu życia), zaburzeń lękowych (napady paniki, nowe sytuacje, lęki społeczne), niezadowolenia z życia i siebie, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, trudności w rozeznaniu w sobie i własnych preferencji). W terapii pacjentów dorosłych terapia wzbogacona o elementy terapii schematów (EMS Jeffreya Younga).

Dodatkowe informacje

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.Stale poddaje swoją prace superwizji klinicznej, pogłebia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

Przemysław Gryczka

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, CBT-EDU, UKSW
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Konsultacje, leczenie: młodzież, dorośli
Specjalność: terapia par, zab. osbowości, choroby afektywne

Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje terapeutycznie od 2012 roku
Ukończył 4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU Psychoterapia w nurcie
poznawczo – behawioralnym.

Założyciel Centrum Psychoterapii Spektrum jak i Fundacji Spektrum

Pracuje terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą. Obecnie najwięcej czasu poświęca terapii par. Stale pogłębiając wiedzę teoretyczną w ramach szkoleń, wykładów i seminariów. Posiada różnorodne doświadczenie kliniczne.
Od 2012 pracuje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pracując z pacjentami w stałym, długoterminowym kontakcie.

Doświadczenie zdobywał na stażach klinicznych m.in. na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach warszawskich. W latach 2012 -2019 pełnił funkcję prezesa fundacji Spektrum.

Jest pomysłodawcą i wykonawcą wielu projektów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego. Przyczynił się do poprawy dostępu do specjalistów z dziedziny psychologi, psychoterapii, psychiatrii mieszkańcom powiatu wołomińskiego.

Małgorzata Ryzner

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Konsultacje, leczenie: dzieci, młodzież i dorośli.
Specjalność: zab. osbowości, choroby afektywne

Włodarczyka Magdalena


Psychoterapeuta systemowy
Konsultacje, leczenie: młodzież, dorośli, pary
Specjalność: zab. osobowości, choroby afektywne

.

Małgorzata Futyma

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego
Aktualnie jest w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto.
Konsultacje, leczenie: dzieci, młodzież i dorośli.
Specjalność: zab. osbowości, choroby afektywne

Pracuje w podejściu psychoanalitycznym, prowadząc psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Ukończyła szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto przygotowujące do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PTTP; spełnia ono standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i Polskiej Rady Psychoterapii. Ukończyła również roczne szkolenie Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Korzysta stale z indywidualnej superwizji , pogłębia wiedzę w ramach seminariów i konferencji. Pracuje w stałym długoterminowym kontakcie.

Wykształcenie i doświadczenie

Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada również licencjat wydziału socjologii. Ukończyła 4 letnie szkolenie psychoterapii psychoanalitycznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto. Doświadczenie zdobywała odbywając staże kliniczne m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatycznym im. Prof. Bilikiewicza w Gdańsku, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie i w Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.
Pracowała również wolontariacie w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej, w Fundacji Dr Clown (oddziały w Gdańsku i w Warszawie) i w Gdańskim Centrum Wolontariatu.
Pracowała i zdobywała doświadczenie zawodowe w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR w Wołominie, w Poradni Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie i w Centrum Psychoterapii Spektrum w Wołominie.

Charakter pracy

Pracuje w podejściu terapii psychoanalitycznej, w idywidualnym kontakcie z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Obszary, których może dotyczyć praca terapeutyczna to m.in. zaburzenia lękowe, nastroju, zaburzenia osobowości, zaburzenia więzi i trudności rozwojowe.

Dodatkowe informacje

Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stale poddaje swoją prace superwizji indywidualnej, uczestniczy w grupie superwizyjno –seminaryjnej prowadzonej przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie.

Magdalena Kozłowska

Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Psychoterapeuta Grupowy, Psychoanalityczny
Konsultacje, leczenie: młodzież i dorośli.
Specjalność: zab. osbowości, choroby afektywne

dr n. med. Magdalena Grygo

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Lekarz, Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Konsultacje, leczenie: dzieci i młodzież
Specjalność: zaburzenia wieku rozwojowego

Agnieszka Pniewska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Konsultacje, leczenie: dzieci, młodzież, dorośli
Specjalność: zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, zaburzone relacje rodzinne, zaburzenia więzi, sytuacje okołorozwodowe, konflikty

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka oraz Terapia rodzin i małżeństw. Ukończyła szkolenie specjalistyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej W Krakowie. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Pracuje terapeutycznie od 2010r. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne.

Specjalizuje się w pomocy zarówno całym rodzinom jak i indywidualnie między innymi w takich trudnościach jak: zaburzenia emocjonalne (lęki, obniżony nastrój i inne), zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, zaburzone relacje rodzinne, zaburzenia więzi, sytuacje okołorozwodowe, konflikty.