Małgorzata Ryzner

Małgorzata Ryzner

Kwalifikacje: psycholog (UKSW), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CTPB)

Doświadczenie: Wieloletnie doświadczenie jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Wojskowego Instytutu Medycznego, Poradni dla Dzieci i Młodzieży , Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w Centrum Psychoterapii Spektrum. Pracuje pod stałą superwizją w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając także z elementów terapii schematów.

Obszary pracy:  psychoterapia krótko- i długoterminowa osób (dorosłych i nastolatków), które doświadczają trudności związanych z zaburzeniami lękowymi (np. lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk napadowy, agorafobia, fobie specyficzne), zaburzeniami afektywnymi (np. depresja, obniżony nastrój), zespołem stresu pourazowego (PTSD). Wspiera osoby przeżywające kryzysy życiowe oraz cierpiące z powodu niskiej samooceny czy trudności w relacjach interpersonalnych. Pracuje z osobami chorującymi somatycznie i ich bliskimi oraz parami doświadczającymi kryzysu.

Kontakt:
Pracownia Psychoterapii Pro Humano Małgorzata Ryzner
Tel: 780285005
mail: pracowniaprohumano@gmail.com