O Centrum

Centrum Psychoterapii Spektrum jest podmiotem leczniczym oferującym specjalistyczną opiekę psychologiczną, psychoterapeutyczną i psychiatryczną.

Centrum powstało w 2012 roku i od tego czasu cieszy się niezmiennie rosnącym zainteresowaniem co wiąże się ze stałym poszerzaniem przez Nas oferty. Centrum Psychoterapii Spektrum jest miejscem, w którym osoby doświadczające różnych trudności natury psychicznej mogą otrzymać pomoc.

Nasi specjaliści oferują profesjonalną pomoc i leczenie w zakresie zarówno zaburzeń psychicznych (takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości i in.) jak również dla osób cierpiących z powodu problemów w relacjach, niskiego poczucia własnej wartości bądź trudnych wydarzeń życiowych (śmierć bliskich, rozwód, utrata pracy itp.)

Pacjentami naszego Centrum są zarówno osoby indywidualne jak i całe rodziny borykające się z konfliktami, trudnościami wychowawczymi lub zaburzonym funkcjonowaniem jednego z ich członków. Podjęcie terapii poprzedzone jest spotkaniami konsultacyjnymi (od trzech do pięciu), których celem jest właściwe zdiagnozowanie zgłaszanych trudności oraz dobranie właściwej formy pomocy oraz leczenia.

Centrum zapewnia kompleksową opiekę psychologiczno-psychiatryczną, a współpraca pomiędzy lekarzem i terapeutą pomaga osiągać lepsze efekty leczenia.