Badanie Profilaktyczne PZR21

Dzień dobry w związku z nawiązaną współpracą ze szkołą, do której uczęszcza Państwa dziecko,prowadzimy działania profilaktyczne.
Jednym z elementów tego działania jest badanie przesiewowe w formie narzędzia diagnostycznego wypełnianego anonimowo, online.

Badanie przesiewowe służy zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań ryzykownych. Wynik badania może wskazywać na potrzebę kontaktu z lekarzem lub psychologiem w celu pogłębienia diagnozy i wskazania dalszych możliwych działań pomocowych. Skuteczność narzędzia opiera się na kombinacji trzech źródeł: testu przesiewowego, wiedzy kadry pedagogicznej i metod konsultacyjnych.
Proponowana metoda była wykorzystywana wielokrotnie w działaniach kryzysowych prowadzonych przez Centrum Psychoterapii Spektrum w wielu szkołach. Wykazuje dużą skuteczność w identyfikacji osób potrzebujących pomocy. Daje możliwość podjęcia pracy z ewentualnym problemem na wczesnym poziomie rozwoju

Państwa dziecko, przed wypełnieniem ankiety, podaje kod identyfikacyjny otrzymany od nauczyciela.

Po wypełnieniu ankiety przez dziecko/nastolatka oraz rodzica możliwe jest objęcie wstępnymi konsultacjami. Zostaniecie Państwo poinformowani o tym przez pracownika szkoły.

Odpowiadając na pytania zgodnie z prawdą dajecie Państwo swojemu dziecku szansę. Każde z pytań jest ważne, dlatego żadnego nie można pominąć. Odpowiadając na pytania o stan psychiczny: jak nastrój czy sen należy wziąć pod uwagę okres ostatnich kilku tygodni.
Poniżej okna video/audio jest przycisk „przejdź do ankiety”, aby wypełnić ankietę kliknij go.
 

Przejdź do ankiety