Kiedy, kto i jak?

Psychiatra to lekarz medycyny, który zajmuje się zapobieganiem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Psychiatra pomaga za pomocą leczenia farmakologicznego.

Psychiatra dzieci i młodzieży – to lekarz, który uzyskał specjalizację medyczną w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest to odrębna specjalizacja, uprawniająca do pracy z niepełnoletnim pacjentem. Do zadań tego specjalisty należy diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych w całym spektrum zaburzeń wieku rozwojowego (0-20 lat).

Psycholog to osoba mająca tytuł magistra z dziedziny psychologii. Jest to osoba, która – po przebyciu dodatkowych szkoleń podyplomowych i zebraniu doświadczeń zawodowych – posiada odpowiednie kwalifikacje umożliwiające wykonywanie diagnozy psychologicznej, opiniowanie, orzekanie i udzielanie pomocy psychologicznej. Może także posługiwać się testami psychologicznymi np. testami inteligencji lub kwestionariuszami badającymi osobowość  w celach diagnostycznych.

Psychoterapeuta to osoba, która prowadzi psychoterapię (w formie indywidualnej, grupowej lub rodzinnej). Psychoterapeuta nie musi być (choć często jest) z wykształcenia psychologiem lub psychiatrą. Musi jednak ukończyć kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii oraz stale korzystać z superwizji swojej pracy psychoterapeutycznej.

W naszym Ośrodku każdy psychoterapeuta jest również psychologiem. Niezależnie do jakiego specjalisty zgłosi się pacjent (psychoterapeuty lub lekarza psychiatry), w trakcie pierwszej konsultacji specjalista zidentyfikuje kierunek dalszej pracy oraz ewentualną potrzebę skorzystania z pomocy lekarza psychiatry lub psychoterapeuty. Nasz Ośrodek oferuje kompleksową pomoc psychologiczno-psychiatryczną, dzięki której pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc.