Zespół

Marta Sokołowska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Konsultacje, leczenie: dzieci, młodzież i dorośli
Specjalność: zab. osbowości, choroby afektywne

Marta Sokołowska psycholog, psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 287 ważny do 17.06.2022r.)

Prowadzi psychoterapię indywidualną, dla dorosłych i młodzieży, pracując w podejściu terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła 4 semestralne studia podyplomowe w zakresie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz 4 letnie studia w zakresie Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Stale korzysta z superwizji indywidualnej, posiadaną wiedzę i umiejętności rozwija uczestnicząc w wykładach konferencjach i szkoleniach.

Wykształcenie i doświadczenie

Absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4 semestralne studia podyplomowe w zakresie Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna oraz 4 letnie studia w zakresie Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Doświadczenie zdobywała pracując w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Radzyminie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Spektrum w Wołominie) oraz w praktyce prywatnej.

Charakter pracy

Pracuje w podejściu terapii poznawczo-behawioralnej, w indywidualnym kontakcie z dorosłymi i młodzieżą. Konsultacje psychologiczne głównie dotyczą trudności w codziennym funkcjonowaniu i w sytuacjach kryzysowych , zaburzeń nastroju (depresyjnych, przewlekłego obniżenia nastroju i poczucia utraty sensu życia), zaburzeń lękowych (napady paniki, nowe sytuacje, lęki społeczne), niezadowolenia z życia i siebie, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, trudności w rozeznaniu w sobie i własnych preferencji). W terapii pacjentów dorosłych terapia wzbogacona o elementy terapii schematów (EMS Jeffreya Younga).

Dodatkowe informacje

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.Stale poddaje swoją prace superwizji klinicznej, pogłebia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

Przemysław Gryczka

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, CBT-EDU, UKSW
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Konsultacje, leczenie: młodzież, dorośli
Specjalność: terapia par, zab. osbowości, choroby afektywne

Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje terapeutycznie od 2012 roku
Ukończył 4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU Psychoterapia w nurcie
poznawczo – behawioralnym.

Założyciel Centrum Psychoterapii Spektrum jak i Fundacji Spektrum

Pracuje terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą. Obecnie najwięcej czasu poświęca terapii par. Stale pogłębiając wiedzę teoretyczną w ramach szkoleń, wykładów i seminariów. Posiada różnorodne doświadczenie kliniczne.
Od 2012 pracuje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pracując z pacjentami w stałym, długoterminowym kontakcie.

Doświadczenie zdobywał na stażach klinicznych m.in. na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach warszawskich. W latach 2012 -2019 pełnił funkcję prezesa fundacji Spektrum.

Jest pomysłodawcą i wykonawcą wielu projektów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego. Przyczynił się do poprawy dostępu do specjalistów z dziedziny psychologi, psychoterapii, psychiatrii mieszkańcom powiatu wołomińskiego.

Agnieszka Pniewska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Konsultacje, leczenie: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny
Specjalność: zaburzenia lękowe, depresyjne u dzieci i młodzieży, zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, zaburzone relacje rodzinne, zaburzenia więzi, sytuacje okołorozwodowe, konflikty

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka oraz Terapia rodzin i małżeństw. Ukończyła  4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie w trakcie 2-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach m. in. szkolenie „Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”, szkolenie trenerów TUS, szkolenia z diagnozy zaburzeń spektrum autyzmu z wykorzystaniem testu ADOS-2.

Pracuje terapeutycznie od 2010r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, prywatnym gabinecie oraz oddziale ogólnopsychistrycznym Szpitala „Drewnica”. Obecnie poza pracą w poradni jest psychologiem i terapeutą rodzinnym w oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny) i młodzieży oraz terapię rodzinną w oparciu o podejścia systemowe i psychodynamiczne. Pracuje terapeutycznie również z rodzicami.

Specjalizuje się w pomocy dzieciom i młodzieży między innymi w takich trudnościach jak: zaburzenia emocjonalne (lęki, obniżony nastrój i inne), zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, zaburzone relacje rodzinne, zaburzenia więzi, sytuacje okołorozwodowe, konflikty.

Małgorzata Ryzner

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Konsultacje, leczenie: dzieci, młodzież i dorośli.
Specjalność: zab. osbowości, choroby afektywne

Kwalifikacje: psycholog (UKSW), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CTPB)

Doświadczenie: Wieloletnie doświadczenie jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Wojskowego Instytutu Medycznego, Poradni dla Dzieci i Młodzieży , Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w Centrum Psychoterapii Spektrum. Pracuje pod stałą superwizją w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając także z elementów terapii schematów.

Obszary pracy:  psychoterapia krótko- i długoterminowa osób (dorosłych i nastolatków), które doświadczają trudności związanych z zaburzeniami lękowymi (np. lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk napadowy, agorafobia, fobie specyficzne), zaburzeniami afektywnymi (np. depresja, obniżony nastrój), zespołem stresu pourazowego (PTSD). Wspiera osoby przeżywające kryzysy życiowe oraz cierpiące z powodu niskiej samooceny czy trudności w relacjach interpersonalnych. Pracuje z osobami chorującymi somatycznie i ich bliskimi oraz parami doświadczającymi kryzysu.

dr n. med. Magdalena Grygo

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Lekarz, Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Konsultacje, leczenie: dzieci i młodzież
Specjalność: zaburzenia wieku rozwojowego