Diagnoza Autyzm Asperger

Zaburzenia ze spektrum autyzmu 
Autyzm
Autyzm, jest to całościowe zaburzenie rozwojowe, ujawniające się we wczesnym dzieciństwie i trwające przez całe życia. Objawia się przede wszystkim zaburzeniami funkcjonowania społecznego i emocjonalnego z częstym występowaniem niepełnosprawności intelektualną . Szybko i wcześnie podjęte działania diagnostyczne, znacząco zwiększają szansę na lepsze funkcjonowanie dziecka w dorosłym życiu. W związku z tym, bardzo ważne jest wczesne postawienie prawidłowej diagnozy.

Zespół Aspergera 

Zespół Aspergera to całościowe zaburzenia rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu.
Zaburzenie to obejmuje m.in. uporczywe trudności w zakresie umiejętności społecznych ,trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz ograniczone, wąskie i powtarzające się zachowania oraz zainteresowania. Objawy te ograniczają lub upośledzają codzienne funkcjonowanie. Rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej typowo w porównaniu do zaburzeń ze spektrum o cięższym nasileniu. Głównymi kryteriami różnicującymi zespół Aspergera od innych, cięższych zaburzeń autystycznych, są brak opóźnienia rozwoju mowy i innych istotnych jej zaburzeń uniemożliwiających logiczną komunikację oraz typowy rozwój poznawczy.Wczesna diagnostyka, jak i podjęcie działań terapeutycznych jest ważnym krokiem w dalszym funkcjonowaniu dziecka w dorosłości. 

Diagnoza 

W przypadku diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu wymagane jest indywidualne podejście do pacjenta, ponieważ obraz autyzmu różni się u każdego dziecka poszczególnym nasileniem cech i jak ilościom ich występowania.Osobami, które w pierwszej kolejności mogą zauważyć niepokojące objawy u swoich dzieci są rodzice. 
Jeżeli widzisz u swojego dziecka niepokojące Cię objawy, obserwujesz u niego część z wymienionych wyżej zachowań, nie zwlekaj i umów się na wizytę diagnostyczną w naszym zespole. Pełną diagnozę można postawić tylko w oparciu o opinię zespołu specjalistów takich jak: psychiatra dziecięcy oraz psycholog specjalizujący się w całościowych zaburzeniach rozwojowych.

Diagnoza w Centrum Psychoterapii Spektrum

Diagnoza wystawiana w naszym zespole jest diagnozą medyczną. Na jej podstawie można starać się o wczesne wspomaganie rozwoju, nauczanie indywidualne, nauczanie specjalne, orzeczenie o niepełnosprawności. Centrum Psychoterapii Spektrum jest podmiotem leczniczym. Nasze diagnozy są więc respektowane przez zespoły orzekające tak w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PPP (orzeczenie o kształceniu specjalnym) jak i przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Procedura diagnostyczna to 6 wizyt ( liczba wizyt może ulec zmianie w momencie konieczności poszerzenia diagnostycznego ):

1. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY → Wizyta BEZ DZIECKA. Psycholog diagnosta zbiera informacje dotyczące przebiegu ciąży, rozwoju oraz funkcjonowania dziecka.
Ważne aby przynieść kopię: książeczki zdrowia; posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, opinię z przedszkola/szkoły. Czas trwania: 50 min.
2. OBSERWACJA PSYCHOLOGA DIAGNOSTY → Wizyta z DZIECKIEM. Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta) Czas trwania: 50 minut.
3. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA → Wizyta Z DZIECKIEM. Podczas spotkania wykorzystywane są przez psychologa diagnostę testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne. Czas trwania: 50 minut.
4. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA II → Wizyta Z DZIECKIEM. Podczas drugiego spotkania wykorzystywane są przez psychologa diagnostę testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne. Czas trwania: 50 minut.
5. OBSERWACJA PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO → Wizyta Z DZIECKIEM
Czas trwania: 50 min
6.OBSERWACJA PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO → Wizyta Z DZIECKIEM.
Czas trwania: 50 min.
7.  WYWIAD ŚRODOWISKOWY Z NAUCZYCIELAMI. Usługę świadczy psycholog. Wizyta specjalisty w środowisku szkolnym dziecka jest opcją dodatkową, która z pewnością pomoże pogłębić diagnozę czyniąc ją jeszcze bardziej kompleksową i precyzyjną.
W przypadku nie pojawienia się na wizycie, opłata za spotkanie zostaje pobrana. Koniecznym wtedy będzie umówienie brakującego spotkania i uiszczenie opłaty za nie przed wizytą.
Ważną kwestią jest aby diagnoza zakończyła się w ciągu 2 miesięcy od pierwszego spotkania diagnostycznego. Staramy się wiec zintensyfikować częstotliwość spotkań diagnostycznych.
Niekiedy niezbędne mogą być dodatkowe konsultacje niezależnie od pakietu diagnostycznego, zespół diagnostyczny poinformuje o takiej konieczności.   

Aby zapisać się na wizytę opłać ją klikając

TUTAJ

Następnie zadzwoń do nas tak abyśmy mogli wspólnie ustalić dogodny dla Ciebie termin 🙂