Terapia Rodzin

Czasem zdarza się, że problemem są trudności w funkcjonowaniu rodziny jako całości. Konflikty między poszczególnymi członkami rodziny, problemy w określaniu ról  i granic, nieprzemijające lub narastające problemy wychowawcze, choroba jednego z członków rodziny to tylko niektóre z powodów, które sprawiają iż całe rodziny szukają pomocy w naszym Centrum. Terapia rodzinna oparta jest na podejściu systemowym i zakłada spotkania terapeuty z całą rodziną (rodzice i wszystkie dzieci lub wszyscy domownicy). Każdy z członków rodziny wywiera wpływ na innych i tworzy swoistą mapę relacji rodzinnych. Spotkania służą lepszemu poznaniu źródeł trudności w rodzinie, pomagają w lepszej komunikacji oraz są miejscem, gdzie każdy członek rodziny może się swobodnie wypowiedzieć i będzie uważnie wysłuchany przez pozostałych. W trakcie terapii terapeuta pomaga dookreślić role w rodzinie, kreować odpowiednie metody rozwiązywania konfliktów, otwarte komunikowanie potrzeb, oczekiwań i emocji.

Co raz częściej na terapię zgłaszają się również rodziny tzw. „patchworkowe” czyli rodziny wychowujące dzieci z różnych związków rodziców. Skomplikowane wzorce relacji prowadzą do trudności we wzajemnym zrozumieniu, określeniu ról nie tylko rodziców i dzieci ale również ojczyma, macochy, pasierbów czy przyrodniego rodzeństwa względem siebie.

Spotkania rodzinne poprzedzone są jednym spotkaniem tylko z rodzicami, które pozwala terapeucie na zebranie wstępnych informacji o rodzinie, jej historii i członkach. Spotkania rodzinne trwają 1,5 godziny i odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie. W trakcie pierwszych kilku spotkań, które mają charakter konsultacyjny, określane są trudności rodzinne i ich główne źródła, ustalany jest kontrakt terapeutyczny czyli to nad czym rodzina chce pracować, częstotliwość spotkań i zasady na nich obowiązujące. Możliwa jest również praca terapeutyczna jedynie z rodzicami, bądź skierowanie jednego lub więcej członków rodziny na równoległą terapię indywidualną w sytuacjach, gdy wymaga tego rodzaj zgłaszanych trudności      

 

Aby zapisać się na wizytę prosimy o kontakt mailowy kontakt@cpspektrum.pl