Psychoterapia Grupowa

Terapia grupowa jest forma terapii, dzięki której mamy możliwość przyjrzenia się sobie w relacjach z innymi ludźmi i na tej podstawie możemy bardziej rozumieć siebie co ułatwia zmianę swojego podejścia do innych.

Zasady terapii grupowej dają pacjentowi pewność, że rozmowy w grupie są optymalne – poufności tożsamości uczestników i treści rozmów, a także obecności i aktywnego uczestnictwa w sesjach. Dzięki kontaktowi grupowemu stwarza się poprzez Otrzymywanie i udzielanie informacji zwrotnych jakie daje kontakt grupowy umożliwia poznania samych siebie i poprawy własnych niedoskonałości .

Udział w terapii grupowej daję poczucie przynależności, co osłabia uczucie samotności i izolacji. Psychoterapia grupowa polecana się osobom, które problemy mają charakter społeczny, tj. fobie społeczne czy trudności w komunikacji międzyludzkiej.

Nasza oferta skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży.

Zapraszamy do naszej grupy osoby dorosłe, które:

 • mają problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • chcą zrozumieć skąd mogą wynikać ich trudności w relacjach z innymi
 • mają trudności natury emocjonalnej
 • doświadczają niskiego poczucia własnej wartości i/lub mają negatywny obraz siebie
 • zmagają się z lękiem, wstydem, bezsilnością
 • są zainteresowane pogłębieniem rozumienia siebie, swoich uczuć i motywacji

Zapraszamy do naszej grupy młodzież, która:

 • ma problemy w relacjach z rówieśnikami i/lub rodzinnych
 • trudności w szkole
 • konflikty szkolno-wychowawcze
 • chcą nabyć umiejętności w budowaniu relacji i rozwiązywaniu konfliktów
 • chcę nabyć umiejętności w radzeniu sobie z lękiem, agresją, złością
 • chcę szerzej spojrzeć na proces dorastania i stawania się dorosłym
  człowiekiem.

Korzyści z psychoterapii grupowej:

 • uczestnicy mogą czerpać z wparcia i doświadczenia innych uczestników,
 • współpraca nad umiejętnościami społecznymi
 • praca nad własnymi zmianami przy wparciu doświadczonego terapeuty
 • grupa jest cennym źródłem wielu możliwych rozwiązań problemów i innowacyjnych
  pomysłów.
 • osoby pracujące w grupie mają szansę na udział w procesie korekcji sądów i
  poglądów,
 • to także uczenie się nowych rozwiązań problemów, analizę związków przyczynowo-
  skutkowych swoich zachowań czy odczuć
 • poprawa umiejetności społecznych i komunikacyjnych.

Przed pracą grupową
Pierwszy etap to indywidualne konsultacje psychologiczne do grupy prowadzone
przez doświadczonych psychoterapeutów. Ma ona na celu wspólne ustalenie
obszarów do pracy grupowej.

Drugi etap to już praca grupowa.

Grupa terapeutyczna będzie liczyła do 8 osób i jej
skład będzie stały. Sesje grupowe odbywały się będą raz w tygodniu (w tym samym
dniu i o tej samej godzinie – ). Czas trwania sesji to 90 minut. Sesje terapeutyczne
będą prowadzone zawsze przez tego samego psychologa psychoterapeutę