Psychoterapia Indywidualna Dzieci i Młodzieży

W życiu dzieci jak i młodzieży czasami pojawiają się trudności, z którymi nie zawsze rodzice są w stanie sobie poradzić. Problemy mogą pojawiać się w domu, szkole, przedszkolu, czy w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich przypadkach skonsultować się ze specjalistą, który zdiagnozuje problem i zaleci konkretne leczenie.

 

Jak przebiega diagnoza i terapia dzieci i młodzieży?

I sesja konsultacyjna polega na spotkaniach dziecka, nastolatka i/lub rodzica z terapeutą. W Terapii
psychologicznej dzieci i młodzieży pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami. Ma ona na celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jakie są jego trudności oraz w jaki sposób funkcjonuje.

II – III sesja konsultacyjna to już indywidualne spotkanie się młodej osoby z terapeutą, w którym poznaje dziecko, aby pogłębić diagnozę problemu.

Po rozpoznaniu przez terapeutę rodzaju przejawianych przez dziecko czy młodzież trudności ustala się cel i plan psychoterapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecności opiekuna na pierwszych sesjach.

Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.
W procesie diagnozy młodego pacjenta włączamy rodziców a także nauczycieli. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele prowadzą przez pewien okres obserwacje, dzięki której zbierając informacje (zgodnie z zaleceniami psychologa) dla psychologa prowadzącego. Psycholog przeprowadza testy, obserwacje i wywiady oddzielnie zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami czy nauczycielami w celu zebrania jak największej ilości informacji potrzebnej do diagnozy.

Zazwyczaj wystarcza kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana jest dłuższa terapia. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi/ nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica z psychoterapeutą lub terapia rodzinna.

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży obejmuje:

 • depresję, lęki,
 • nadmierna lękliwość,
 • nieśmiałość,
 • uzależnienia,
 • brak motywacji,
 • zachowania impulsywne i agresja,
 • trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami,
 • uzależnienia,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • trudności w relacji z rodzicami,
 • problemy emocjonalne,
 • tiki, fobie,
 • objawy psychosomatyczne,
 • kryzys emocjonalny, kryzys w związkach,
 • niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć.

 

Jak pomagamy rodzicom i dzieciom?
W zależności od sytuacji rodzinnej i zgłaszanego problemu proponujemy psychoterapie indywidualną dziecka/ nastolatka, rodziny, diagnozę psychologiczną lub psychoterapię indywidualną rodzica. W razie konieczności możliwa też jest konsultacja psychiatryczna.

Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia muszą posiadać zgodę rodzica (opiekuna prawnego) do prowadzenia terapii indywidualnej. Zgodę na rozpoczęcie terapii indywidualnej młodzieży między 16-tym, a 18-tym rokiem życia wyraża zarówno rodzic jak i Pacjent czyli nieletni.

Czas trwania sesji terapeutycznej
Diagnoza i terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu tygodni w zależności od problemu i efektywności pracy.

 

 

Aby zapisać się na wizytę prosimy o kontakt mailowy kontakt@cpspektrum.pl