Świadczenia nieodpłatne

Świadczenia nieodpłatne

Centrum Psychoterapii Spektrum  oferuję  nieodpłatne  świadczenia, dzięki współpracy z Fundacją Spektrum. Projekty są realizowane przez oba podmioty w ścisłej współpracy  mają na celu zwiększenie dostępności pomocy psychologów i psychoterapeutów poprzez organizację bezpłatnych konsultacji, poradnictwa psychologicznego i wsparcia osobom, którym taka pomoc jest niezbędna.

Współpraca zawiera pomoc osobom w kryzysie psychicznym oraz cierpiącym na różnego typu zaburzenia psychiczne i ich rodzinom poprzez zwiększanie dostępności usług specjalistów. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie negatywnych skutków związanych z wykluczeniem, wszelkiego rodzaju utratami (np. rodziny, pracy, dotychczasowego stylu życia). Zwiększanie dostępności  odbywa się poprzez organizację różnego typu działań.

Wydaje się niemożliwym doprowadzenie do tego, by wykluczyć ludzkie cierpienie i choroby psychiczne. Jednak ideałem w naszym rozumieniu jest sytuacja, kiedy dostępna jest szybka, skuteczna i blisko zlokalizowana pomoc, której istnieniem osoby dotknięte różnego rodzaju kryzysem psychicznym są  świadome i chętnie po nią sięgają. Umożliwia to szybszy powrót do zdrowia, złagodzenie przebiegu choroby lub minimalizację skutków kryzysu. Dążymy do tego, by każdy mógł znaleźć w swojej okolicy skuteczną i profesjonalną pomoc, a oferujący ją specjaliści są świadomi swojej roli.

Bezpłatne korzystanie z świadczeń możliwe jest dzięki darowiznom Centrum Psychoterapii Spektrum oraz prywatnych podmiotów gospodarczych. Nieodpłatna pomoc jest możliwa dzięki funduszom powiatowym, gminnym oraz rządowym.

Informacje o aktualnych bezpłatnych świadczeniach i projektach można znaleźć na stronie fundacjaspektrum.pl oraz kontaktując się telefonicznie z rejestracją