Konsultacja psychiatryczna dorosłych

Konsultacja może być pomocna, jeżeli doświadczane są trudności w codziennym funkcjonowaniu, na przykład takich jak pogorszenie nastroju, zmiany nastroju, trudne do opanowania pobudzenie, niepokój, stres, lęk, fobie, obawy, zamartwianie się, trudności w kontrolowaniu emocji, napięcie, natrętne myśli lub czynności, nadmierną obawę o własne zdrowie mimo prawidłowych wyników badań lekarskich, przewlekły ból, problemy z pamięcią czy koncentracją uwagi, spadek lub nadmierny przypływ energii, trudności w skutecznym myśleniu, trudności w relacjach z innymi, trudności w kontroli zachowań, problemy ze snem, problemy z kontrolowaniem jedzenia, negatywny obraz siebie, nadmierne poczucie winy, poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem, emocjami i myślami, poczucie zagrożenia, nadmierną zazdrość, iluzje, doświadczenie słyszenia głosów, widzenia lub odczuwania rzeczy których inni nie doświadczają, poczucie nierealności siebie lub świata, trudności w podejmowaniu codziennych decyzji, problemy w sferze seksualnej.

Konsultacja psychiatryczna przypomina wizytę u lekarza innej specjalizacji. W trakcie pierwszej konsultacji jest możliwość swobodnego opowiedzenia o trudnościach, których doświadczacie w codziennym życiu. Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, kiedy zaczęły się problemy, w jakich sytuacjach się pojawiały, co powodowało nasilenie trudności, co przynosiło poprawę. Lekarz może zapytać również o obecne i przeszłe sytuacje stresujące, ogólny stan zdrowia, leki jakie są przyjmowane, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie psychiczne.

Celem wizyty jest ustalenie, czy problemy jaki obecnie doświadcza pacjent są wynikiem zmiany funkcjonowania psychicznego i czy wymagają podjęcia terapii. Lekarz może zaproponować leczenie lekiem,  zasugerować podjęcie psychoterapii lub obie formy pomocy. W przypadku wskazań do podjęcia terapii lekarz omawia jakie są dostępne formy terapii.