Terapia Małżeństw i Par

Ta forma psychoterapii opiera się na wspólnej pracy Pary z  terapeutą. Pacjentem jest tutaj małżeństwo lub para pozostająca w związku nieformalnym, rozumiane jako pewna całość. Terapia prowadzona jest w oparciu o podejście poznawczo – behawioralne lub systemowe

Ujęcie systemowe zakłada, że osoby żyjące ze sobą tworzą pewnego rodzaju system, który opiera się na wzajemnym wypełnianiu różnych ról oraz wypracowanych wzorcach relacji, które czasem bywają dysfunkcjonalne i powodują powstawanie konfliktu i problemu. W kontakcie z terapeutą Para przedstawia funkcjonujące między nimi wzorce, a także ich źródło. Spotkania pozwalają parom lepiej zrozumieć siebie nawzajem, określić wzajemne potrzeby, odbudować łączącą ich kiedyś bliskość, którą utracili w wyniku konfliktów. Wzmacniane są konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów i postawy służące budowaniu siły związku.

Terapia Małżeństw i Par rozpoczyna się od jednego do trzech spotkań konsultacyjnych, których celem jest określenie trudności oraz ich głównych źródeł. Jest to również czas, w którym Pacjenci mogą poznać terapeutę i indywidualny sposób prowadzenia terapii. W trakcie konsultacji ustalany jest również cel terapii i zmiany jakie Para chciałaby w jej toku uzyskać. Częstość spotkań ustalana jest indywidualnie. Zazwyczaj jest to co tydzień lub co dwa tygodnie. Możliwe jest skierowanie każdej z osób na równoległą terapię indywidualną, jeżeli zgłaszane trudności tego wymagają 

 

Aby zapisać się na wizytę prosimy o kontakt mailowy kontakt@cpspektrum.pl